You Are Here – Br7 IL

‘ You Are Here – Br7 IL’ הוא פרויקט אומנות קהילתי מתחום ה-creative placemaking,

גישה חדשנית המיושמת בערים מובילות ברחבי העולם לקידום התחדשות עירונית על ידי

מעורבות תושבים בעיצוב המרחב הציבורי.

יחד עם הקהילה ביקשנו להוסיף צבע במרחב ולסמן ברחבה זו את באר שבע כנקודת מפגש על

מפת העולם. כבירת הנגב, היא מהווה נווה מדבר של מגוון אנושי ותרבותי.

האומנות שברחבה זו נוצרה על ידי תושבי שכונת העיר העתיקה והשכונות הסמוכות.

יחד ביקשנו להפוך את רחבה זו לנקודת מפגש צבעונית.

הפרויקט בוצע בתמיכת הפדרציות היהודיות של הנגב ובשיתוף עיריית באר שבע, מנהלת העיר

העתיקה והתיירות, וקרן באר שבע לפיתוח.

 

סכום מבוקש:

הושלם

שתפו את הפרויקט