מרכז שבו בנים

מרכז שבו בנים – בית יהדות אתיופיה הוא מרכז קהילתי ורוחני למען יהודי אתיופיה. המרכז מספק שירותים קהילתיים לבני הקהילה האתיופית בבאר-שבע, מענה לצרכים הייחודיים של בני הקהילה במישור החברתי, החינוכי והרוחני. 

קרן באר-שבע לפיתוח סייעה בשיפוץ חצרות מעון היום והמוקד הקהילתי במרכז שבו בנים. 

בזכות התרומה של ג’וינט ישראל חצרות מרכז שבו בנים עבר שיפוץ מקיף.

 

 

 

 

אחרי השיפוץ:

 

סכום מבוקש:

הושלם

שתפו את הפרויקט