קידום חמש יחידות מתמטיקה- קרן טראמפ

התכנית העירונית מיועדת להגדיל את מספר המורים למתמטיקה והבוגרים ברמת חמש יחידות בעיר, באמצעות יצירת קהילות מקצועיות ועבודה עם מנהלים ברחבי העיר.

ב-2015 ניגשו 9.2% מהתלמידים לבחינות בגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות, כלומר 200 מתוך 2,161 מסיימי כיתת יב’. שיעור זה נמוך מהממוצע הארצי, אולם הוא משקף עליה מתונה בשלוש השנים האחרונות, לאחר שנים של ירידה.

עליה זו היא תוצאה של סדרת תכניות שיזמה הממשלה, שכללה הקמת כיתות “עתודה מדעית טכנולוגית” ומתן שעות הוראה נוספות מהתוכנית הלאומית “מתמטיקה תחילה”. העירייה גם הוסיפה שעות השלמה ושלחה מורים ללמוד בקורסים מיוחדים. בעקבות הפעולות הללו מצפה העירייה לעליה במגמת סיום התיכון, מאחר שכיום לומדים 267 תלמידים (12.5%) בכיתה יב’ ו-349 (16%) בכיתה יא’ במסלול חמש יחידות.

על אף שביעות הרצון ממגמת השיפור, העירייה חוששת שתשתית ההוראה הנוכחית לא תוכל לתמוך במספר גדול יותר של תלמידים ולענות על הביקוש הגובר עם הזמן. כיום מלמדים בבתי הספר התיכוניים 170 מורים למתמטיקה, ש-26 מהם מלמדים ברמת חמש יחידות. רבים מהם מתקרבים לגיל הפרישה ונוטים לעבוד בבידוד, ללא שיתוף פעולה ביניהם.

לאור זאת הוחלט בעירייה להציב מטרה שאפתנית של הגדלת שיעור תלמידי המתמטיקה ברמת חמש יחידות ל-20%, כ-450 סטודנטים, עד 2019, ולהגדיל בשנים הללו את מספר המורים ברמה של חמש יחידות בעשרה בכל שנה. לצורך מטרה זו, בנוסף להוספת שעות הוראה, מתכננת העירייה לבצע את הפעולות הבאות בנוגע למורים:

  1. להקים קהילה כלל-עירונית של מורים ברמה של חמש יחידות, כדי לתמוך בהתפתחותם המקצועית ולהכשיר אותם לשמש כמלווים פדגוגיים למורים החדשים. הקהילה תיפגש בכל שבוע למשך שלוש שעות, ותקבל הדרכה ממוסד אקדמי.
  2. להעניק הדרכה של שעתיים שבועיות למורים חדשים ברמת חמש יחידות על ידי מורים מנוסים. הם גם ילמדו יחד ברשת מקצועית בעשר פגישות בכל שנה.
  3. לייסד קהילות בית ספריות בשבע חטיבות ביניים שיקבלו הדרכה וליווי מארגון חינוכי מקצועי.

בנוסף לכך תינתן ל-8-10 מנהלי בית ספר הדרכה פרטנית ממנהל מנוסה בחמש פגישות שנתיות, שבהן יבנו המנהלים את תוכנית העבודה לבית הספר כדי להגדיל את מספר הבוגרים ברמת חמש יחידות.

סכום מבוקש:

פרויקטים ממומנים

שתפו את הפרויקט