הצוות

 

דנה שפירא

מנכ״לית

מעיין בן חיל

רכזת פרויקטים

וועד מנהל

 

עופרה חן

יו״ר הקרן

אריה קליינמן

חבר ועד מנהל

ליזה ניקולאיצ'וק

חברת ועד מנהל

רחל לוי

חברת ועד מנהל